Rummelighed

Rummelighed har jeg hørt misforstået, som at det skulle handle om at lade andre fylde betingelsesløst uden at reagere. men …..

 

.. det er en misforståelse. At være rummelig er for det første at rumme sig selv. Det næste er at kunne beherske at være i sine egne sko, og ikke hoppe over i andres for at redde dem eller manipulere dem ud af deres. Rummelighed er at hvile så meget i sig selv, at man kan lytte til et andet menneske uden at reagere i affekt. At være rummelig betyder kunne rumme det den anden siger, og ikke nødvendigvis optage det man hører, som en ny sandhed, men blot at kunne acceptere at personen er forskellig fra en selv.

Be first to comment