Relations Praktiker – en uddannelse

 

Rigtig mange steder halter det med trivslen. Måske du selv kender til, at hverdagen er fyldt med praktik og logistik for at få det hele til at hænge sammen, og indimellem glemmer vi os selv og hinanden. Kontakten og nærheden ryger i svinget. Og i hastigheden er det let at miste os selv, selvom vi inderst inde godt ved, at det vigtigste for vores trivsel er, at have et godt forhold til os. Men rigtig meget kan hindre vores trivsel.
For:

  • reagerer vi ikke på noget, vi egentlig gerne ville reagere på… samlers det til bunke i os.
  • får vi ikke gjort, hvad vi trænger til at få gjort… sætter vi os bagerst i køen.
  • stemmer vores adfærd ikke overens med vores oprindelige værdier… modarbejder vi os selv.
  • har vi noget, vi i bund og grund gerne vil ydre os om, men holder tilbage… lader vi kritikeren i os bestemme.
  • er vores grænser overtrådt, og vi ikke siger noget om det… tilpasser vi os frygten.
  • lader vi os manipulere med, og ikke får sagt fra… agerer vi grænseløse.
  • får vi ikke udlevet nogle af vores ønsker og drømme… begrænser vi vores kreativitet og livskilde.
  • får vi ikke dækket det basale, som søvn og nærkontakt… er vi ikke tro mod vores grundlæggende behov.

Dette er for de fleste mere eller mindre bevidst. Vil vi trives bedre end som så, er det altid givtigt at få kigget på os selv. Dybden og kvaliteten af kontakten til andre mennesker, kan ikke stikke dybere end hvor vi selv går til.

Følelser og behov er naturlige, men kan ligge som benægtelse og fortrængning i kroppen, og kan derfor ikke nødvendigvis mærkes.
Undertrykker vi os selv, kan det i stedet opleves i kroppen som uro, træthed, skyld, skam og dårlig samvittighed. 

Vi kan også være helt derude hvor tankemylder og selvkritik dømmer os, og dommeren sætter spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet kan tillade os at udleve vores egne længsler og behov.
Følelsen af utilstrækkelighed, og manglende mod, samt frygt for konsekvenser, holder os tilbage.

Når vi tilpasser os til udgaver af os selv, som vi tænker andre gerne vil have, vi skal være, tilpasser vi os i en grad, så forholdet til os selv er usikkert. Vi tilpasser os ydre krav, og egne krav i en målestok, der kan gå hen og blive stressende.
Og for rigtig mange ”klippes en hæl, og hugges en tå” og vi udgiver os i en rolle. Flinke-pigen/flinke-fyren, den Bekymrede, Peter-Pan, Rederen, Pleaseren, det Sorte får, den Overansvarlige, og Offeret er  eksempler på roller, der ikke giver nærværende, ligeværdige relationer til andre. Ej heller er vi i den bedste relation til os selv, og på indersiden af os, er vi til gengæld i mange tilfælde vores egen værste fjende. Hvor vi bebrejder os selv, og sætter kæppe i hjulet for vores trivsel.

På vores Relations Praktiker uddannelse arbejder vi på, at du som dig, bliver støttet i at finde hjem til dit autentiske sande fundament i dig.  For derfra at kunne skabe sund relation til dig selv, og skabe sunde relationer mellem dig og andre. Og ikke mindst arbejder vi på, at du bliver god og kompetent til at hjælpe andre med at skabe gode relationer.

Hvis du går med overvejelser om at blive en bedre udgave af dig selv, og opnå bedre relationer omkring dig, f.eks. til din familie, partner, kolleger, så læs endelig mere via linket her:

 

Relationsuddannelse

Be first to comment