Parterapi i København og på Frederiksberg

 

HVORFOR VÆLGE PARTERAPI

Parterapi er en god mulighed til at få genskabt forholdet og forelskelsen!

Parterapi giver rigtig god mening, når man ikke har det optimalt godt. For hvorfor finde sig i at have det den smerte, det ofte er, når man f.eks. ikke føler sig mødt og forstået. Ved andre slags smerte søger man jo gerne hjælp.
Rigtig mange går rundt med skyldfølelse, frustrationer, bekymringer, stresssymptomer, og har store krav og forpligtelser i deres praktiske liv. Og at skulle vælge parterapi er endnu en stillingtagen blandt alt det andet. Og man er måske heller ikke vant til at gøre noget godt for sig selv, ej heller haft overskud til at pleje parforholdet. Men her er det, at jeg kun kan anbefale at blot en af jer i parforholdet, mærker lyst til parterapi, så gå endelig med, for det er helt sikkert til fælles bedste.
Det er ikke unormalt, at begge parter i parforholdet ikke er lige begejstret for ideen.
Man kan have frygt for at blive konfronteret med sin ikke-formåen. Man kan også være nervøs for at terapeuten vil forfordele, eller at man skal sætte ord på noget, man ikke ved noget om forinden. Det er ganske almindelig tanker. Men vid at det kun er tanker. Virkeligheden er en anden, vil du erfare. Og det kan opleves som en befrielse at du til hver en tid bliver imødekommet og anerkendt med forståelse og empati af mig. Og sådan vil det være for jer begge to.
Jeg hverken formoder, tolker eller dømmer.
Så hvorfor vælge parterapi, jo af den simple grund at du kan:
*opnå forståelse og indsigter, og bedre kommunikation i dit parforhold
*hæve trivslen og tilfredsheden 
*opnå mere energi og løfte humøret 
*slippe stresssymptomer, frustrationer og misforståelser
*komme af med dårlig samvittighed, tomhed, utilstrækkelighed

*blive den udgave af dig selv, du gerne vil være
*føle dig som en bedre partner, og en bedre forældre
*få et bedre forhold til dig selv, og dine værdier og grænser 
*genfinde gnist, passion og lidenskab i parforholdet - og til livet

 

DE MEST ALMINDELIGE ÅRSAGER TIL AT PAR VÆLGER PARTERAPI

En af de helt store årsager til at par henvender sig om parterapi, er at begge parter i parforholdet føler, at de bliver misforstået, at de taler forbi hinanden.
Rigtig mange henvender sig til mig med ønsket om at få hjælp til en bedre kommunikation og forståelse af hinanden.
En del har frustration gentagne gange ikke føler sig lyttet til, og deri opstår fortvivlelse.
Emner som polariseringer hvor det er endt i et mønster at være det modsatte af hinanden. Sur/glad, frisk/træt, aktiv/passiv, fornuft/følelser, almægtig/utilstrækkelig, vågen/sove, ja-hat/nej-hat.
Par henvender sig med:
Misforståelser. Bekymringer. Manglende lidenskab. Stresssymptomer.
Manglende trivsel. Manglende gnist. Manglende nærhed og kontakt. Sammenbragte børn. Forebyggelse. Personlig udvikling, og udvikling af parforholdet.

 

HVAD HJÆLPER JEG OFTEST PAR MED

Rigtig mange af de problematikker jeg har med at gøre, de viser sig ofte at bunde i de samme følelser:
Magtesløshed, frustration, irritation, vrede, ked-af-det-hed, stresssymptomer, mindre værd, følelsen af at være forkert, og at savne at hører til.
Fælles for ovenstående er behovene for at blive:
Mødt, forstået, lyttet til, taget seriøst, holdt om, og blive respekteret og elsket.
Jeg hjælper parrene med at få ryddet op, og luget ud i gamle mønstre, og overbevisninger og antagelser af sig selv, og af partneren.
Jeg hjælper med at etablere en god nærværende kommunikation.
Og jeg faciliterer vejen til større indsigter om dem selv og hinanden, hvor de opnår større forståelse og medfølelse for hinanden - og for sig selv.
Jeg griber hvad, der dukker op. Tager ikke noget eller nogen for givet. Jeg møder det enkelte menneske nysgerrigt og ligeværdigt.
Jeg hjælper parrene med at få det parforhold, og det forhold til dem selv, som de længes efter, og som de får det optimalt godt af.

 

HVORFOR DET ER EN INVESTERING AT VÆLGE PARTERAPI

Vælger I at gå i parterapi, har i taget stilling til at I ikke længere vil nøjes med at have det, som I har det. Der er noget I er blevet trætte af, der er noget som belaster jeres parforhold. Der er noget som gør, at I ikke trives optimalt. Og bag frustrationer og konflikter længes I efter at blive forenet i kærlighed så parforholdet, hverdagen og livet i det hele taget bliver dejlig at være i.
At investere i parterapi kan forhindre at udfordringerne i parforholdet, som de er nu, vil blive mere komplicerede, og dermed er investeringen en indsats for ikke at ende med skilsmisse.
I en sammenligning vil en skilsmisse på alle planer være en større omkostning, end at vælge parterapi.
Når det ligefrem er en investering at gå i parterapi, så er det fordi, at indsatsen belønnes.
I forhold til den investering parret sætter ind med, vil udbyttet vise sig. Dette igen betyder at parterapi skal vælges fordi parret gerne vil opnå noget bestemt. Som f.eks. kan være at blive fri af gamle mønstre, få bugt med misforståelser, lære at forstå hinanden. blive bedre til at kommunikere, få et sprog for følelserne, lære at mærke sig selv, få gnisten og kærligheden tilbage.
Investeringen er at gøre noget godt for sig selv og hinanden, og for at bevare parforholdet.

 

PARTERAPI ER GODT FOR SMÅBØRNFAMILIERNE

Kærligheden i småbørnsfamilier bliver sat til side, for det bliver hurtigt et liv med meget praktik, planlægning og logistik. Masser af gøremål omkring børnene og familielivet tager tid, presser, og trætter, og kærligheden i parforholdet sætter man bagerst i køen, og nås måske aldrig på grund af manglende energi.
Efterhånden kan man synes at man har "mistet sig selv". Man er efterhånden kun en praktisk gris med tusinde gøremål, og den ene dag tager den anden. Lunten bliver kortere, og man begynder at snerre af hinanden, og konflikt materiale ligger lige på læben…
Så at vælge parterapi vil være i selvrespekt til jer selv, og til jeres parforhold og i øvrigt også hvis I har børn. For børn trives også bedst, som jer selv, i harmoni og kærlighed.
Så ønsker I at få jeres parforhold, og livet omkring jer til at blomstre, er parterapi et rigtig godt valg.

 

HAR I KONFLIKTER I PARFORHOLDET– ER DER POTENTIALE FOR STOR KÆRLIGHED

Jeg plejer, at sige at det bedste sted for personlig udvikling, netop er i selve parforholdet. Og det er fordi, at hvis vi ser på selve konflikten, så står den egentlig bare for jeres forskellighed, og en kamp for jeres eget.
Men under "kampen" er der langt mere, der rør sig at gamle svigt, traumer, og ubearbejdet sorg. Det er hele årsagen til, at parforhold med konflikter har potentiale til at opnå stor kærlighed. Simpelthen fordi, at har der været forelskelse mellem dig og din partner, repræsenterer din partner både den kærlighed, du længes efter, og som kan heale dine sår. Vedkommende er til gengæld også personen, som kan tricke dine gamle sår, så de fornemmes åbne igen. Og vedkommende kan provokere dig på forskelligheden fra dig, hvoraf der kan opstå frygt og bekymring for adskillelse.
I konflikter kæmper man for sit eget. Og ubevidst frygter man, at hvis man giver slip på grebet af sit eget, så vil man miste sig selv. Men tværtimod. Man vil på sigt komme til at føle sig mere end sig selv!
Kommer man igennem konfliktloopet, er der udvikling og retningen mod målet; at man i parforholdet med hinandens kærlighed dealer/healer hinandens fortidssmerte, og kommer til moden fortrolig kærlighed, hvor man spiller hinanden gode på den allerbedste måde.
Alt dette er jo det, jeg er her for at hjælpe parrene med.

 

KÆRLIGHEDEN SKAL DYRKES OG VEDLIGEHOLDES

Det er en løbende proces at vedligeholde sit parforhold.
Man bliver påvirket af rigtig mange indtryk i løbet af dagen. Man kan bære rundt på alverdens ”efterladenskaber” fra omverden, fra folk man har været til møde med, og oplevet i kantinen/bussen/trafikken. Og man kan være blevet påvirket af folks forskellige måde at være på, og af deres humør.
Så når parret mødes igen efter en lang dag, er det afgørende at parforholdet etableres igen – følelsesmæssigt! Tilbage til hvem man egentlig selv er.
Dette kan være svært, for lige så snart man træder ind over dørtrinet, er der gøremål eller familiemedlemmer at tage stilling til. Og derfor fortsætter to-do-listerne, og måske også rollerne som hjælper, støtter og fixer.
At dyrke og vedligeholde parforholdet kræver både forståelse, indsigt, rummelighed og bevidsthed. Og det kræver indsats og opmærksomhed.
Og det kræver nogle gange at række ud til en parterapeut, for at få hjælp til at komme ud af nogle mønstre, man kan sidde fast i.

 

PARTERAPI HVORDAN

Min erfaring for det bedste resultat ved at gå i parterapi er, at man skiftevis kommer sammen, og hver for sig.
At man i også kommer alene, er vældig udbytterigt. Her er der mulighed for at få arbejdet med hvad som helst, der måtte tynge i den enkelte. Det kan være emner som ikke handler om selve parforholdet. Men emner som kan gå ud over parforholdet, fordi man er belastet af stresssymptomer, eller har en konflikt på arbejdet eller med en ven/veninde, eller f.eks. er bekymret over et familiemedlems sygdom. Så vil man uvilkårlig tage denne følelse af belastning med ind i sit parforhold.
Den første session kommer I som par sammen, og gangen efter kommer I individuelt, og så fremdeles.
Så jeg skiller det lidt ad, så odds er gode for det allerbedste helhedsresultat.
Dette skaber, at der rimelig hurtig opstår erkendelser og positive forandringer i hver af parterne, og i selve parforholdet. Nogen gange skal der et forløb til, før der sker en forandring. Andre gange skal der faktisk ikke så meget til, før parret er oppe på et godt spor igen.

 

PARFORHOLDET OG DIN ARBEJDSGIVER

Trives man ikke i privatlivet, tynger det med irritation og bekymrende tanker. Energien bliver ofte svær at holde optimal god, venlig og produktiv på sin arbejdsplads, når noget af ens opmærksomhed går til konflikter i parforholdet.
Derfor vil parterapi også være til fordel for livet 360 grader. For den gladere udgave man bliver, vil også være til gavn for arbejdspladsen.
Dette ved heldigvis rigtig mange erhvervsfolk, og jeg er endnu ikke stødt på en leder, der ikke ville støtte op om, at deres personale vil gøre noget godt for trivslen.
Nogle arbejdspladser vil udover at støtte med tiden, også bidrage økonomisk.

Få mere info:

  Kontakt
  1. individuelparterapiandet

  Eller ring på tlf. 6018 4919

   

  Få hjælp til at se på forholdet med nye øjne.

   

  PARTERAPEUT & PSYKOTERAPEUT

  INGE HÜLSEN

  Jeg trives rigtig godt med at være Parterapeut og Psykoterapeut, for jeg er dybt taknemmelig over at kunne være med til at gøre verden til et bedre sted. Og det jeg kan bidrage med, er at arbejde for kærligheden, som jeg har en overbevisning om, at vi alle besidder.
  Jeg sætter en ære i at hjælpe, støtte og facilitere vejen til at mine klienter kommer i en bedre tilstand, end den de kommer ind ad døren med. Så at se dem gå ud i verden hånd i hånd med ny forelskelse, fortrolige og hinandens bedste venner i smil og humor, så er mit job noget så værdifuldt.

   

  PRAKTISK INFO

  PARTERAPI på Frederiksberg: Dr. Priemes Vej 2, st.th. 1854 Frederiksberg C.
  PRISER:

  Parterapi 60 minutter: kr. 1.200
  Individuel terapi 60 minutter: kr. 1.000
  Klippekort: der er rabat ved køb af klippekort på 4 eller 10 klip.
  Klippekort refunderes ikke, men gælder et helt år.
  Forløb: indeholder 5 parsessioner + 8 individuelle sessioner (4 til hver part): 13.000 kr.
  Et forløb kan aftales med en blanding af personligt fremmøde, zoom og walk-and-talk.

   

  KONTAKT MIG

  Ring gerne til mig hvis du/I vil vide mere.
  telefon: +45 60184919
  Du kan også sende mig en mail på inge@cetu.dk - eller udfylde formularen i toppen af siden.
  Se mere om parterapeut Inge Hülsen her