Gode råd om at være i livet

Gode råd
-om at være i livet

 

Vær synlig
Når du sætter ord på dig selv, på det du ønsker og drømmer om, og ved at fortælle hvad du står for, hvilke meninger du har, så bliver du synlig.
Når du fortæller, hvad du er optaget af, hvad du brænder for – ja, så bliver du ikke bare synlig, du vil stråle, for gnisten og passionen ses i dine øjne.

Mærk dine grænser – og sæt dem.
At være tro mod dig selv, handler i høj grad om at kunne mærke ”hertil og ikke længere”
Hvis du er utrænede i at sætte grænser, kan det synes svært. Men øv dig på det, for det er til gavn for dig, og det er også til gavn for dine omgivelser.
Når du sætter autentiske sande grænser, har du kontakt til dit eget værd.
At sætte grænser er med til at definere, hvem du er.

Vær tro mod dine behov
Vores behov er ikke noget, vi nødvendigvis er vokset op med at være tro mod. Men at mærke vores behov er grundlæggende godt. Nogle behov kan vi være tro mod selv at opfylde. Andre behov er vi i relationer nødt til at italesætte.
Gå efter at få behovene dækket i at blive hørt, blive forstået, blive accepteret, blive respekteret og i at blive elske.

Mærk dine følelser
At mærke vores følelser er ikke det samme som at agere ud fra dem. Men det er vigtigt at registrere dem, og til vores fortrolige er det bedst at sætte ord på dem.
Vi kan være opdraget til ikke at have følelserne i spil, og så kan fornuft have pakket følelserne væk. Men ved dette, kan en følelse på sigt samles til bunke, og ophobe sig. Holder vi nogle følelser tilbage, kan det lave en spærre for, at vi ikke kan mærke andre følelser.
Det er givtigt at lade følelserne rulle igennem os. For fortsat at kunne mærke, og være i kontakt med os selv. Er vi i kontakt med os selv, er potentialet stort for at kunne være i god kontakt med andre mennesker.
Det er godt at vide at det er følelserne, der binder os mennesker sammen.
Det er på baggrund af følelserne at vi skaber relationer.

Groundet og i god kontakt
Det er givtigt at være i god kontakt med sig selv, som er når, vi er bevidst om, hvordan og hvorfor vi agerer. Det er også at kunne observere tankerne, og det er at tillade at mærke, hvordan vi har det følelsesmæssigt. At være i god kontakt med sig selv er også indbefattet at vi selv tager ansvar for hvad, der skal til for, at vi trives. Trivsel er at være i god kontakt med os selv.
Vejen hjem er altid til centrering af os selv.
God kontakt med andre indbefatter at vi kan være os selv, og samtidig sætte os ind i de andres situationer medfølende, og lytte uden af fixe.

Vær en god lytter
At lytte er at tage ind hvad modparten siger. Ikke at vi nødvendigvis skal optage og gøre os enige i det vi lytter til, for i at lytte er der stadig dig, og der mig. Vi behøver ikke at være samstemmende.
At være en god lytter betyder, at vi ikke er på projekt med den, der taler til os.
Når vi har travlt med at komme med diverse gode råd, er vi i gang med at pådutte vores egen version af virkeligheden, og vores egen måde at ville gøre tingene på. Vi mennesker associerer hurtigt og ofte på, hvad andre siger, og når vi begynder at snakke om vores eget, så har vi i bund og grund taget emnet/ordene/fokus fra personen. Og med det´ forsvinder vi fra kontakten.
Kunsten er at forblive i nuet og høre, og nogle gange at lytte bagom det talte, hvor vi registrerer begejstring, frustration eller ked af det hed hos personen. At være i dette er at være en god lytter.
Det er i øvrigt også rigtig godt at være en god lytter overfor sig selv.
Lyt til hvordan det er at være dig.
Lyt til dine indre dialoger. Lyt om du har inviteret kritiker eller dommer ind i dit univers.
Lyt til din mavefornemmelse.

Vær ærlig
Det er vigtigt at du er ærlig over for dig selv!
Fortielser er frygt og en beskyttelse imod at blive kasseret.
Masker har vi på af frygt og beskyttelse mod følelsen af ikke at høre til.
Vi bennefetter dog altid af at tage en maske på. Om ikke andet for at skjule din egen ikke-tilfredshed med dig selv. Men rollespil er trættende og bag masken kan du føle dig ensom.
Når du slipper masken, har du stor mulighed for at være ærlig, og du kan i stedet for at dyrke rollespil være tro mod dit autentiske.
Ærlighed er også et at de vigtigste elementer mellem relationer og kæresteforhold.

Hav sociale relationer
Som menneske er vi sociale væsener. Mere og mindre i forhold til hvem vi er. Vid at du kan trænge til at være sammen med andre mennesker. For det er i mødet med andre mennesker, at vi møder os selv. Når du er i nærkontakt med et andet menneske, vil det give resonans i dig. Hvad du hører, hvad du ser, og ellers observerer hos relationen, vil i dig registreres som tanker, associationer, meninger og holdninger. Og du vil mærke følelser og reaktioner i dit indre, på baggrund af samspil med andre mennesker. Hvad enten mødet udløste anden mening og holdning hos dig, om det mærkedes som provokerende, eller som glæde i din krop, så mødte du dig selv via mødet med det andet menneske.
Gode relationer er til at dele smerte med, og til at fordoble glæde med.

Vær venlig
Vores humør er jo en tilstand i hver af os, og derfor er det kun os selv, der kan tage ansvar for dette.
Har nogen trådt os over tæerne, siger vi av. Er vi ikke venlige mod os selv, kan vi være tilbøjelige til at være ikke-venlige mod andre. Så vid at venlighed er med til at højne trivslen i vores indre.
Venlighed hele vejen rundt.
Med venlighed er vi med til at skabe en bedre verden, og på den måde værne om vores medmennesker, dyr og miljø og planet.

Hav villighed
Hav villighed til at turde kigge på dig slev uden at gå i forsvar.
Sæt dig ikke selv i hverken bås eller i en konklusion på at ”sådan er jeg!”
Vær ikke så stålsat, at du ikke lader dig påvirke. Når vi stålsætter os, er det oftest i frygt for at miste os selv, så derfor holder vi fast i det greb vi har gjort os på, hvem vi er.
Hav villighed til at blive rystet for en stund.
Giv skip på forsvar og gamle overbevisninger.
Hav villighed til at tage ind, til at undersøge, og til at være nysgerrig på sandheden om, hvordan det er/kan være/gerne må være – at være dig.
Og hav villighed og mod til, at du og din relation udvikler jer sammen.

Opmærksomhed på krop og vejrtrækning
At trække vejret er en selvfølgelighed, som blot er en handling, der sker.
Når vi trækker vejret med bevidsthed, vil vi opdage, at vi kan have tendens til at trække vejret oppe i brystkassen. Følger vi vejrtrækningens ind- og udånding kan vi sørge for at hive indåndingen helt ned forbi navlen, som giver mulighed for at slippe vredes- eller frygt vibrationer.
Med god indånding tager vi nærende liv ind, og med god udånding puster vi overflødigt ”snavs” ud. Og vi kan vende tilbage til accept og nærvær med kroppen.
Det er med dybe vejrtrækninger, vi beroliger nervesystemet.
Både nervøsitet, angst og stress kan hjælpes af dybe vejrtrækninger.
Vi stabiliserer centreringen af os selv, og få bedre jordforbindelse.

Kontakt til naturen
Naturen kan noget. Men du skal være i kontakt med den, før du kan registrere det.
Oprigtig tilstede i naturen, som betyder at du ikke har musik i ørene, ikke er optaget af din mobil, ej heller har fokus på dit tempo, puls og løb gennem naturen.
Naturen kan være med til at skærpe vores sanser, og være med til at mærke følelserne inde bag travlhedens panser.
Når vi observerer opmærksomt, kan mødet med naturen blive et møde med os selv.
For det er lettere at åbne op for sanserne, når vi er i naturen. Og naturens storhed kan gøre os ydmyge, og få vejrtrækningen ned til ro og balance.
Registrer hvad du ser, hvad du lugter. Smag på noget. Registrer alt muligt du kan røre ved. Mærk og føl, og observer dig selv i feltet.
At være i naturen glæder krop og sjæl.

Stilhed og tid til refleksion
Livet kører stærkt. Årene passerer, månederne går, ugerne flyver afsted, og dagene kan opleves som et hamsterhjul, der kører med fast hurtig rotation. Vigtigt er det indimellem at give sig tid til refleksion. Tilbagetrækning fra gøren til væren. Til stilhed og ro, hvor vi blot glor huller i luften, og ikke skal andet end at være. Refleksion kan være på de store spørgsmål om livet, det kan være på om noget med fordel trænger til forandring, udskiftes, ophøre, eller tilføres.
I refleksionen er målet også af vi går fra hovedet til kroppen og mærker, hvordan vi egentlig har det.

Udtryk kreativitet
Kreativitet er i bund og grund at være i en skøn tilstand af ikke at være underlagt konklusioner, kontrol, regelsæt, og selvkritik. At have fat i kreativiteten er som at være i flow, og flyde med sin egen indre kilde, hvor den end måtte føre os hen. For kreativitet er både en væren-tilstand og at være i bevægelse. Kreativiteten udmønter sig nogle gange i et resultat, men ellers har denne optagethed været en pause fra alle to-do-listerne, rationalet og fornuften der ofte flakker rundt i fortiden og fremtiden.
I den kreative proces findes der kun denne optagethed i emnet, og en tilstand af væren – i dette nu.

Elsk
Hold hjertet åbent. Kun deri samles autentiske møder og minder. Og skulle du blive såret i at blive afvist eller forladt, så lad ingen forskansning forsvare dig. Dit hjerte har stadig brug for at elske, og blive elsket. Elsk med hud og hår.
Lev livet med den hjertelighed, du som gammel, vil ønske at du havde sat fri som ung.
Og elsk som udgangspunkt dig selv for den du er.

 

 

 

 

 

 

Be first to comment