At vælge sig selv

I vores inderste kerne, bag forsvar og reaktioner, bag beskyttelse som viser sig som benægtelse, fortrængning og kamp, bag egoets beregninger og udregninger, bag roller, fortællinger og overbevisninger, findes det oprigtige ærlige i os. Kærlighed, taknemmelighed, og venlighed.

Dette sted er rent. Uden mål og formål. Uden ønske, krav og forventning om.
Dette sted er til gengæld stedet hvor vi er i kontakt med vores eget værd, vores værdier og vores passion.

I den tilstand af kærlighed, taknemmelighed og venlighed har vi fat i det grundlæggende, hvorfra vi ganske naturligt også er i kontakt med respekt og omsorg til os selv.
Har vi været i kontakt med dette sted, vil vi længes efter at vende tilbage.
Og når vi har være slynget ud i ti-do-lister, og befundet os i rationalet, og har skulle navigere rundt i den travle verden, blandt andres tempi og energier, kan vi være kommet langt væk fra det autentiske sted i os selv.

Er vi langt væk fra den vi inderst inde er, kan vi blive frustrerede og føle os rodløse.
Når vi ikke har fat i vores indre autentiske kerne, vil meget af det, vi foretager os, føles mindre betydningsfuldt fordi vi ikke samtidig har fat i passionen og kilden i os.

Kunsten er, i alle livets facetter og udfordringer, at svinge os tilbage til kernen i os selv, hvor kærlighed, taknemmelighed og venlighed har sit udspring. En selvregulering til tryghed.

Herfra står vi i vores selvstændige, enestående selv, og venter ikke på nogen eller noget – af afhængighed.
Her har vi fat i det autentiske i os selv. Og har brug for det meste og de fleste. Vores behov er at være i relationer. At høre til.
Høre til os selv, og høre til andre.

………………

Relations Praktiker uddannelsen

som starter d. 30. april,

har vi lige netop fokus på at arbejde på, at de studerende blive den de inderst inde er, og gerne vil være. Uddannelsen er en rejse i selvudvikling, og en bevidstgørelse om hvad og hvordan der bedst skabes og udvikles relationer. Heraf navnet Relations Praktiker, for her får man masser af viden omkring det´ at blive kompetent og skarp til at praktisere at være i relationer selv, og også praktisere relationer mellem andre.

Så familien, parforholdet, vennekredsen, opgangen, kvarteret, bydelen, institutionen, skoleklasserne, læreanstalten, afdelingen, organisationen, arbejdspladsen, samfundet bliver et bedre sted at være – med større tryghed, bedre trivsel, og følelsen at høre til.

Formålet med uddannelsen er at skabe bedre trivsel for sig selv – og for andre.

Be first to comment